bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1/92 prowadzonego przez Organizatora. Organizatorem jest Gmina Łazy. Biblioteka jest instytucją wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych, działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.1479)
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 194)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)
  • Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach
  • Przepisów wewnętrznych.

Uchwała Nr XV/130/04 Rady Miejskiej Łaz z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w ŁazachOpublikował: Bogusława Serzysko
Publikacja dnia: 25.02.2020
Podpisał: Elżbieta Gradzik
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 046